Kalendar razvoja jezika i govora od rođenja do 15 mjeseci

Najintenzivniji razvoj jezika i govora događa se u prve tri godine života, kada dijete prođe faze od prvog krika, oglašavanja do faze u kojoj govorom može izraziti svoje osjećanja i potrebe. Tako predgovorni period počinje rođenjem i traje do 9. mjeseca, govorni period obilježava pojava prve riječi sa značenjem od 9. do 15. mjeseca (po nekim autorima od 12 do 18 mjeseci). Prve rečenice se javljaju krajem 2. godine, od 18. do 24. mjeseca, a naglo širenje rječnika i usvajanje gramatičnosti od druge do treće godine.

Faza gukanja

Prva komunikacija bebe s okolinom počinje plačem kojim beba poručuje je li gladna, žedna, uznemirana. Potom će govornim organima stvarati mnoštvo glasova. To je faza gukanja, a ono je, za razliku od dotadašnjeg oglašavanja, povezano s osjećanjem ugodnostiem ugode. Važno je znati da se takvo oglašavanje javlja kod sve djece, pa i kod djece s oštećenim sluhom i nijeme djece. Faza gukanja počinje s drugim mjesecom djetetovoog života i traje do 6 mjeseca.

Vrlo je važno da roditelji govorno reaguju na djetetovo gukanje, da odgovaraju na djetetovo oglašavanje i oponašaju njegove glasove pa će se dijete više oglašavati. Važno je tada smiješiti se djetetu i gledati ga u oči. Gukati s odojčetom treba naizmjenično, zastati pa slušati ga dok ono guče. Takva komunikacija s djetetom ne utiče samo na razvoj govora, već generalno na emocionalno-socijalni razvoj. S djetetom treba stalno komunicirati, dok ono za to pokazuje interesovanje, a roditelji to intuitivno čine s puno ljubavi i nježnosti.

Faza slogovanja

Oko 6. mjeseca počinje faza slogovanja, kada dijete počinje oponašati glasove iz svoje okoline. U uzrastu od 9 do 10 mjeseci odojče sve više ponavlja glasove materinjeg jezika, dok ostali glasovi nestaju. Tada se javljaju kombinacije glasova koje nalikuju riječima poput be-bata-te. Takvo slogovanje nerijetko ćemo protumačiti kao djetetove prve riječi, ali treba znati da su to ipak najčešće samo slučajne kombinacije, a ne riječi.

Tok razvoja jezika i govora vrlo je snažan pokazatelj ukupnog djetetovog razvoja. Rizični faktori koji ga mogu narušiti jesu niska porođajna težina, oštećenje sluha, zanemarivanje djeteta.

Logopedi ističu da rano prepoznavanje odstupanja u razvoju i onda i rana stimulacija razvoja govora i rana intervencija sprečavaju nastanak poremećaja koji se negativno odražavaju na cjelokupni djetetov razvoj.

Kalendar razvoja jezika i govora 0 – 15 mjeseci

Kalendar razvoja jezika i govora – od rođenja do 15 mjeseci – sa simptomima odstupanja, umnogome vam može pomoći u praćenju razvoja jezika i govora vašeg djeteta. O eventualnim znakovima odstupanja svakako razgovarajte s vašim pedijatrom, odnosnom logopedom.

Uzrast djeteta 0 – 3 mjeseca
Uredan jezično-govorni razvoj
– svoja raspoloženja dijete izražava oglašavanjem, smijanjem i plakanjem
– sluša glasove i druge zvuke

Simptomi usporenog razvoja
– ne reague na jake zvukove

Uzrast djeteta 3 – 9 mjeseci
Uredan jezično-govorni razvoj
– igra se govornim organima, stvara mnoštvo glasova
– odgovara smijehom na ugodne glasove, plačem na ljutite i neugodne
– imitira glasove odraslih nakon 6. mjeseca
– javlja se slogovanje, npr. mamama, bababa

Simptomi usporenog razvoja
– izostaje reakcija na poznati glas
– nakon 6. mjeseca ne imitira glasove odraslih
– ne pokazuje zanimanje za zvučne igračke
– ne smije se glasno

Uzrast djeteta 9 – 15 mjeseci
Uredan jezično-govorni razvoj
– razumije gestove, izraz lica i promjene u tonu glasa i odgovara na njih
– razumije jednostavna uputstva i izvršava ih, npr. ‘daj loptu’
– razumije značenje više jednostavnih riječi
– slogovanje je bogato i liči pravim riječima, npr. ma-ma, da-da, ba-ba
– javlja se prva riječ sa značenjem
– imitira nove zvuke i akcije
– pogledom traži imenovani predmet
– gestom, pokazivanjem ili vokalizacijom pokazuje što želi
– maše pa-pa
– odmahuje glavom u značenju ‘ne’
– odguruje stvari od sebe koje ne želi
– pruža ruke da ga uzmete
– pomjera se od nepoznatih osoba
– reaguje na svoje ime.

Simptomi usporenog razvoja
– ne brblja ili je brbljanje siromašno
– ne odaziva se na svoje ime
– ne prepoznaje raspoloženja u glasu odraslih
– ne javlja se prva riječ sa značenjem
– nema kontakt očima sa sagovornikom.

Izvor: MamaTataiJa

Ostali - članci

Najnoviji članci

Dobili ste bebu - ovo su vaša prava i obaveze

Savjeti patronažne sestre za roditelje o njezi bebe i prvim zajedničkm danima

Kako odabrati pravu zubnu pastu za vaše dijete?!

O čemu da povedete računa kad stignete kući

Kalendar psihomotorike od 0 do 3 godine – pitanja i dileme – večiti problem zabrinutih roditelja

Kalendar psihomotorike od 3 do 6 godina – pitanja i dileme – večiti problem zabrinutih roditelja

Kalendar emocija od 0 do 3 godine – pitanja i dileme – večiti problem zabrinutih roditelja

Kalendar emocija od 3 do 6 godina -pitanja i dileme- večiti problem zabrinutih roditelja

Što je potrebno da pripremite za dolazak bebe

Previjanje muških beba

Kako oblačiti bebu tokom zime da ne bude ni hladno ni vruće

Vaše dijete ne voli kupanje? Kako ga kupati?