Autori Kalendara

Dr Vjera Janković

, rođena u Podgorici,1964. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici, a 1990. Godine je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Ljekarski staž obavljala je u Domu zdravlja Voždovac i na Univerzitetskim klinikama u Beogradu.
Do specijalizacije je radila u Domu Zdravlja Podgorica – Školski dispanzer. Specijalistički staž iz pedijatrije obavljala u Institutu za bolesti djece, KBC Podgorica i na Univerzitetskoj Dječijoj klinici,Tiršova u Beogradu. Specijalizaciju završila 1999. godine i do odlaska u privatnu praksu radila u Predškolskom dispanzeru Dom zdravlja Podgorica.
U toku specijalizacije i kao specijalista pohađala pedijatrijske škole koje su se jednom godišnje organizovale od strane Beogradskog i Podgoričkog fakulteta, a u cilju evaluacije dotadašnjeg rada i inovacija po svjetskim standardima u domenu pedijatrije.
Aktivni je učesnik nekoliko Kongresa pedijatrije. Završila je i više kurseva pedijatrije u organizaciji UNICEF – a, između ostalih i kurs iz Urgentne pedijatrije.
Na kursu “10 Koraka do uspješnog dojenja” bila i sama predavač. Pohađala seminare van naše zemlje u Ðenovi i Salszburgu. U Danskoj, na Evropskom kongresu pedijatara 2010. imala autorski rad. Majka je Danila i Filipa.

Ana Vujnović

je diplomirani profesor engleskog jezika. Od 2011. do 2014. radila je kao menadžer programa Majka i beba u Udruženju Roditelji. Koordinator je projekata Pripovjedaonica i Izrada nacionalnog Vodiča za dojenje, kao i organizator konferencije o dojenju u sklopu proslave Svjetske nedjelje dojenja. Jedna je od savjetnica za dojenje Udruženja Roditelji i koautor nacinalnog Vodiča za dojenje.

Dr Zorica Raznatović

specijalista ortopedije vilica. Rođena u Beogradu 1971 god. Završila je Stomatološki fakultet u Beogradu, a specijalističke studije iz oblasti Ortodoncije (ortopedija vilica) na Vojno Medicinskoj Akademiji u periodu od ‎2002-2005. Od tada do danas je pohađala čitav niz domaćih i međunarodnih kurseva i kongresa radi unaprjeđenja prakse. Trenutno je zaposlena u Opštoj stomatološkoj ordinaciji sa ortodoncijom "dr Ražnatović", gdje pruža usluge iz oblasti mobilne i fiksne ortodoncije.

Jelena Jovanović

, rođena je 1978. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Nedostatak korisnih savjeta i upustava u vezi sa pravilnom ishranom djece, usmjerio je na dodatno istraživanje nutricionističkih tema. Na Akademiji „Purity“, u Beogradu završila je kurs o nutricionizmu u klasi prof. Dr Momčila Matića. Preko dvije godine, radila je priloge o ishrani djece za potrebe emisije Stižu bebe, kao i priloge za televiziju 777. Angažovana je kao edukator u firmi Smart Food gdje organizuje dječje radionice na temu zdrave ishrane.

Vesna Samardžić

specijalista je primijenjene fizioterapije i od 2007. godine radi kao stručni saradnik na Studijskom program fizioterapije na Medicinskm fakultetu, za oblasti Klinička praksa, Fizioterapija u pedijatriji, Fizioterapija u sportu i Sportska fizioterapija. U periodu od 2002 do 2007. godine radila je kao fizioterapeut na Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Igalu.