Udruženje Roditelji

Neprofitno, nestranačko i nezavisno udruženje Roditelji, osnovano je je 22. jula 2011. Godine (pod rednim brojem 5640), u cilju promocije i poboljšanja prava roditelja i njihove djece u Crnoj Gori.
Rad i djelovanje udruženja Roditelji neće se koncentrisati samo na Glavni grad, jer namjerava da djeluje na teritoriji cijele države. Naše akcije i projekti, iako će samo u početku, do osnaživanja kapaciteta, biti vezani za Glavni grad, doprinijeće mijenjanju cijelog sistema na nivou zemlje, kako bismo „dotakli“ što veći dio budućih i sadašnjih roditelja.
Udruženje Roditelji okuplja zainteresovane roditelje/staratelje kako bi zajedno preispitali postojeće stanje, a zatim aktivno uticali na promjene u crnogorskom društvu.
Naši ciljevi, misija i vizija

Vizija - društvo koje adekvatno odgovara na potrebe roditelja i njihove djece odnosno porodica u Crnoj Gori.
Konkretnim primjerima i predlozima dokazujemo mogućnost promjena i njihove dobre strane.


Ciljevi

Osnovni cilj udruženja Roditelji je ostvarivanje i unaprjeđivanje prava roditelja i njihove djece u Crnoj Gori, ali i uključivanje roditeljske zajednice u aktivno mijenjanje i uticanje na te procese.


Radimo na postizanju boljih uslova života roditelja, djece, porodica, trudnica, porodilja, dojilja, zaposlenih majki i očeva.... saradnjom sa obrazovnim i zdravstvenim institucijama i ustanovama, organima državne i lokalnih uprava, medijima...
U skladu sa tim, radimo na:
- edukaciji roditelja da što kvalitetnije i bolje izađu na kraj sa svim izazovima roditeljstva;
- promociji dojenja, povećanju procenta majki koje doje svoju djecu; konkretno im pomagati i savjetovati ih;
- informisanju roditelja i staratelja o svim važnim segmentima i detaljima bitnim za razvoj i vaspitanje njihove djece;
- poštovanju i unaprjeđivanju prava roditelja iz oblasti radnog prava, posebno zaposlenih majki kojima su ona ugrožena;
- promovisanju i ukazivanju važnosti bezbjednosti djece u saobraćaju;
- zagovaranju i promovisanju što kvalitetnijeg početka dohrane beba kroz pripemu i izradu prve crnogorske tablice dohrane;
- edukaciji roditelja da na što kvalitetniji i kreativniji način provode vrijeme sa svojom djecom.
Zalažemo se i za bolje uslove u porodištima, zdravstvenim ustanovama, vrtićima i školama.

Udruženje Roditelji
Veliše Mugoše 11
Podgorica
[email protected]
Tel/Fax: +382 20 27 21 68
Žiro račun: 530-20113-08